Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Inżynieria tkankowa
Learning outcome:
zna podstawowe metody wytwarzania i charakteryzowania materiałów stosowanych do hodowli komórek i tkanek
Connections with FLO:
  • CE1A_W10
    ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
  • TC1A_W14
    ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  • IM1A_W20
    Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów