Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Przemysłowe wykorzystanie fluidyzacji
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, elementy algebry wyższej i analizy matematycznej, w tym metody matematyczne niezbędne do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów
Connections with FLO:
  • CE1A_U02
    wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych i materiałowych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych
  • TC1A_U03
    wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych
  • IM1A_U19
    Posiada umiejętność zaprojektowania prostego obiektu inżynierskiego i procesu technologicznego