Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Przemysłowe wykorzystanie fluidyzacji
Learning outcome:
rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii
Connections with FLO:
  • CE1A_K10
    dostrzega możliwość zastosowania rozwiązań technologii chemicznej
  • TC1A_K06
    rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii
  • IM1A_K02
    Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje