Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Przemysłowe wykorzystanie fluidyzacji
Learning outcome:
rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii
Connections with FLO:
  • CE1A_W06
    ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych, ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów korozji materiałów
  • TC1A_W05
    ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej
  • IM1A_W05
    Ma podstawową wiedzę pozwalającą na określenie warunków zachodzenia reakcji chemicznych, ich szybkości oraz efektów energetycznych