Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Rentgenografia w ceramice i inżynierii materiałów
Learning outcome:
Student potrafi rozwiązywać postawione przed nim zadania samodzielnie oraz w zespole, biorąc odpowiedzialność za wspólną pracę zespołu.
Connections with FLO:
  • CE1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
  • TC1A_K05
    ma świadomość odpowiedzialności za zespołowo realizowane zadania
  • IM1A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania