Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Zarządzanie jakością
Learning outcome:
Ma wiedzę o zasadach, metodach i narzędziach zarządzania jakością
Connections with FLO:
  • CE1A_W04
    ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, systemów zarządzania jakością, organizacji i zarządzania produkcją, personelem, przedsiębiorstwami oraz usługami jak również zna zasady ochrony prawnej różnych form własności