Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Zarządzanie jakością
Learning outcome:
Potrafi wykorzystywać normy, a w szczególności normy dotyczące zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Connections with FLO:
  • CE1A_U04
    potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do realizacji zadań typowych dla studiowanej dziedziny, uwzględnia regulacje prawne, korzystając z norm przedmiotowych, potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii ceramicznych, potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy i ocenić zagrożenia podczas wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów