Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Sztuka użytkowa
Learning outcome:
Ma wiedzę obejmującą podstawowe kierunki w sztuce oraz dziedziny sztuki użytkowej
Connections with FLO:
  • CB1A_W16
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle budowlanym
  • CE1A_W11
    ma niezbędną wiedzę dotycząca zasad wzornictwa przemysłowego, posiada podstawowe informacje niezbędne do projektowania wyrobów z ceramiki i szkła
  • TC1A_W14
    ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej