Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Materiały ceramiczne
Learning outcome:
Potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism i baz danych, wykorzystać je w praktyce inżynierskiej. Potrafi zaprojektować i wykonać proste wyroby ceramiczne.
Connections with FLO:
  • CE1A_U11
    potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism i baz danych, wykorzystać je w praktyce inżynierskiej, potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować proste wyroby ceramiczne, formy do ich wytwarzania, potrafi dobierać i stosować środowiska programistyczne, symulatory oraz narzędzia komputerowe do projektowania, materiałów i wyrobów