Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Thermoelectric materials
Learning outcome:
Zna podstawowe efekty termoelektryczne
Connections with FLO:
  • IM1A_W02
    Ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą mechanikę, elementy fizyki statystycznej, elementy fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących w materiałach przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu