Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Korozja materiałów ceramicznych
Learning outcome:
Potrafi ocenić wpływ wytwarzanych prodkutów na bezpieczeństwo obiektów i urządzeń inżynierskich oraz środowiska naturalnego.
Connections with FLO:
  • CE1A_U07
    ma umiejętność tworzenia modeli struktur krystalicznych oraz opisu struktur nieorganicznych, w tym krzemianowych i poprawnej interpretacji diagramów fazowych istotnych z punktu widzenia technologii ceramicznych, potrafi opracować bilans materiałowy i energetyczny procesu technologicznego oraz oszacować nakład pracy konieczny do jego realizacji
  • TC1A_U15
    posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów tj. ceramiki, mineralnych materiałów budowlanych i szkła
  • IM1A_U16
    Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą, potrafi ocenić wpływ wytwarzanych produktów na bezpieczeństwo obiektów i urządzeń inżynierskich oraz środowiska naturalnego.