Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Korozja materiałów ceramicznych
Learning outcome:
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Connections with FLO:
  • CE1A_K11
    rozumie potrzebę ochrony zabytków materialnych i konieczność ich konserwacji
  • TC1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
  • IM1A_K05
    Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy