Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Badania operacyjne w projektowaniu i zarządzaniu
Learning outcome:
Posługuje się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym analizę zagadnień badań operacyjnych.
Connections with FLO:
  • CE1A_U03
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej, posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi, potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać w praktyce inżynierskiej
  • TC1A_U11
    posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi
  • IM1A_U08
    Potrafi wykorzystać metody matematyczne i statystyczne do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań