Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Materiały wykończeniowe dla budownictwa
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie wpływu materiałów wykończeniowych na właściwości i stan budowli
Connections with FLO:
  • CE1A_W06
    ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod wytwarzania produktów ceramicznych, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych, ma podstawową wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów korozji materiałów
  • TC1A_W10
    ma wiedzę o surowcach mineralnych i pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także o racjonalnej gospodarce środowiskowej
  • IM1A_W10
    Zna zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych