Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Solid state chemistry
Learning outcome:
Student potrafi obliczać stężenia defektów i stałe szybkości reakcji
Connections with FLO: