Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Solid state chemistry
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę dokształcanie się w zakresie chemii ciała stałego, która ułatwi mu podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
Connections with FLO:
  • TC1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych