Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Surowce ceramiczne
Learning outcome:
Zna źródła i parametry jakościowe surowców odpadowych stosowanych w technologiach ceramicznych
Connections with FLO:
  • CE1A_W08
    ma wiedzę o surowcach naturalnych i surowcach pochodzenia przemysłowego oraz zasadach ich doboru do danej technologii, a także wiedzę o racjonalnej gospodarce środowiskowej