Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Ochrona zabytków kultury materialnej a skażenie środowiska
Learning outcome:
Student ma świadomość wpływu pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej na środowiska
Connections with FLO:
  • CB1A_K02
    ma świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów
  • CE1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w technologii chemicznej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • TC1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych