Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Podstawy technologii zabezpieczania i konserwacji wyrobów ze szkła i emalii
Learning outcome:
Student ma zdolność poszerzania swojej wiedzy w ramach optymalizowania metod badawczych celem jak najlepszego diagnozowania obiektu szklanego metodami niedestruktywnymi zgodnie z etyką zawodowa
Connections with FLO:
  • CE1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych
  • TC1A_K04
    ma świadomość ważności zachowania w sposób odpowiedzialny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
  • IM1A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania