Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Archeometria szkieł i emalii
Learning outcome:
Student potrafi umiejętnie opisac makroskopowe obiekt szklany wraz z jego defektami i wybrac właściwe metody badawcze do kształtu i gabarytów otrzymanej próbki
Connections with FLO:
  • CE1A_U02
    wykorzystuje wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych i materiałowych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych
  • TC1A_U02
    rozróżnia typy reakcji chemicznych i posiada umiejętności ich doboru do realizowanych procesów chemicznych
  • IM1A_U12
    Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych