Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Archeometria szkieł i emalii
Learning outcome:
Student potrafi zdiagnozować przedmiot szklany z uwględnieniem jego walorów estetycznych i historycznych celem przedłużenia jego trwania dla naszego dziedzictwa kulturowego
Connections with FLO:
  • CE1A_U10
    potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski
  • TC1A_U07
    potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski
  • IM1A_U20
    Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne