Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Zarządzanie innowacjami
Learning outcome:
Ma wiedzę odnośnie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na procesy innowacyjne
Connections with FLO:
 • CB1A_W11
  ma elementarną wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i problemów zarządzania jakością, stosowania zasad organizacji pracy i zintegrowanego zarządzania, podstawowych zasad kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych; znajomości podstawowych aspektów prawnych dotyczących zarządzania substancjami chemicznymi ze szczególnym uwzględnieniem produktów chemii budowlanej oraz prowadzenia działalności gospodarczej
 • CE1A_W04
  ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, systemów zarządzania jakością, organizacji i zarządzania produkcją, personelem, przedsiębiorstwami oraz usługami jak również zna zasady ochrony prawnej różnych form własności
 • TC1A_W13
  ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, systemów zarządzania jakością, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz zna zasady ochrony prawnej różnych form własności
 • IM1A_W20
  Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów