Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Zarządzanie innowacjami
Learning outcome:
Ma umiejetność oceny istniejącego projektu innowacyjnego
Connections with FLO:
 • CB1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac, zapewniający dotrzymanie terminów.
 • CB1A_U04
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego
 • CE1A_U03
  potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej, posługuje się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi, potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać w praktyce inżynierskiej
 • TC1A_U12
  potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej
 • IM1A_U05
  Ma umiejętność samokształcenia się