Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Filozofia i psychologia miłości
Learning outcome:
zna i rozumie główne zagadnienia związane z problematyką miłości
Connections with FLO:
  • CE1A_W12
    ma niezbędną wiedzę o zasadach konserwacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych oraz o doborze właściwych materiałów budowlanych. Posiada podstawową wiedzę o planowaniu prac konserwatorskich
  • IM1A_W22
    Ma elementarna wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej