Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Filozofia i psychologia miłości
Learning outcome:
umie wykorzystać zdobytą wiedzę dla rozwiązywania problemów we własnym życiu
Connections with FLO:
  • CE1A_U12
    potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z dokumentacji technicznej, danych literaturowych i pomiarowych do właściwego planowania i wykonania prac inżynierskich, potrafi dokonać właściwego wyboru metod zabezpieczania, osuszania i odtwarzania elementów zabytkowych budowli, potrafi dobierać stosowne narzędzia komputerowe do projektowania, modelowania i kontroli zabiegów konserwatorskich
  • IM1A_U20
    Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne