Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Nanotechnology (Prof. Michael Bredol)
Learning outcome:
Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, w szczególności nano-technologii. Potrafi wykorzystać wiedzę o koloidach w technologiach ceramicznych.
Connections with FLO:
 • CB1A_U08
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczno-fizyczne do opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów chemicznych oraz ocenić ich przydatność
 • CE2A_U01
  potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących zaawansowane materiały
 • CE1A_U06
  potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, potrafi opracować bilanse materiałowe i energetyczne procesów technologicznych oraz oszacować nakład pracy niezbędny do ich realizacji, potrafi dobierać i stosować narzędzia komputerowe do projektowania i modelowania procesowego
 • TC2A_U22
  potrafi wykorzystać wiedzę o koloidach w technologiach ceramicznych
 • IM2A_U11
  Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów
 • TC1A_U05
  potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych
 • IM1A_U15
  Potrafi wytworzyć i scharakteryzować materiał o założonych właściwościach użytkowych