Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Advanced forming methods
Learning outcome:
potrafi oszacować czas potrzebny do przygotowania prac badawczych
Connections with FLO:
 • CB1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac, zapewniający dotrzymanie terminów.
 • CE1A_U05
  posiada umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz tworzenia ich modeli
 • TC2A_U05
  potrafi zaplanować zagospodarowanie w przemyśle materiałów budowlanych produktów ubocznych, powstających w innych działach gospodarki
 • IM2A_U03
  Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim przedstawiające wyniki własnych badań
 • TC1A_U16
  ma umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz umiejętność samokształcenia się
 • IM1A_U01
  Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IM1A_U15
  Potrafi wytworzyć i scharakteryzować materiał o założonych właściwościach użytkowych