Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Neurobiologia
Learning outcome:
Zaznajomienie słuchaczy z molekularnymi podstawami funkcjonowania układu nerwowego oraz technikami służącymi do badania funkcji mózgu. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu neurobiologii zachowań oraz neurofarmakologii.
Connections with FLO:
  • IB2A_W03
    ma uporządkowaną wiedzę z zakresu systemów biologicznych i fizykochemicznych zasad ich funkcjonowan