Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Neurobiologia
Learning outcome:
Potrafi przedstawić w sposób zrozumiały podstawy funkcjonowania układu nerwowego
Connections with FLO:
  • CE1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i personalnych
  • TC1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
  • IM1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych