Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wytrzymałość materiałów
Course of study:
2012/2013
Code:
RAR-1-302-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard (rpe@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Wolny Stanisław (stwolny@agh.edu.pl)
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności pracy zespołowej oraz konsekwencji ekonomicznych i prawnych podejmowanych decyzji. AR1A_W23, AR1A_W24, AR1A_W01 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcji lub częsć maszyny znajdujący się w prostym lub złożonym stanie naprężenia AR1A_W03, AR1A_W07, AR1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U002 Student potrafi dobrać odpowiedni materiał ze względu na właściwości wytrzymałosciowe na element konstrukcyjny lub część maszyny zapewniający bezpieczną eksploatację. AR1A_W03, AR1A_W07, AR1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U003 Student potrafi ocenić ryzyko wprowadzonych uproszczeń na etapie projektowania elementu konstrukcji lub części maszyny. AR1A_W03, AR1A_W07, AR1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Student umie analizować proste i złożone problemy wytrzymałosci materiałów. AR1A_W03, AR1A_W07, AR1A_W01, AR1A_W02 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W002 Student potrafi obliczać stan naprężenia i odkształcenia dla prostych i złożonych przypadków wytrzymałości. AR1A_W03, AR1A_W07, AR1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W003 Student zna podstawowe hipotezy wytężenia: Galileusza, Treski, Hubera-Misesa. AR1A_W03, AR1A_W07, AR1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konieczności pracy zespołowej oraz konsekwencji ekonomicznych i prawnych podejmowanych decyzji. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcji lub częsć maszyny znajdujący się w prostym lub złożonym stanie naprężenia + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać odpowiedni materiał ze względu na właściwości wytrzymałosciowe na element konstrukcyjny lub część maszyny zapewniający bezpieczną eksploatację. + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi ocenić ryzyko wprowadzonych uproszczeń na etapie projektowania elementu konstrukcji lub części maszyny. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student umie analizować proste i złożone problemy wytrzymałosci materiałów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi obliczać stan naprężenia i odkształcenia dla prostych i złożonych przypadków wytrzymałości. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe hipotezy wytężenia: Galileusza, Treski, Hubera-Misesa. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pojęcia podstawowe, siły wewnętrzne, metody wyznaczania sił przekrojowych, stan naprężenia i odkształcenia, prawo Hooke’a, obliczanie naprężeń i odkształceń w pręcie pryzmatycznym w procesach: rozciagania i ściskania, zginania, skręcania. Złożone stany naprężenia, hipotezy wytężenia i ich zastosowania. Zagadnienia projektowania elementów konstrukcji i części maszyn ze względu na wytrzymałość.

Auditorium classes:

Rozwiązywanie zagadnień wytrzymałości: obliczanie charakterystyk geometrycznych przekrojów, obliczanie sił przekrojowych, obliczanie naprężeń i odkształceń w pręcie pryzmatycznym poddanym rozciaganiu i ściskaniu, zginaniu, skręcaniu, obciązeniom poprzecznym. Rozwiązywanie zadań dla złożonego stanu napręzenia, zastosowanie hipotez wytężeniowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 150 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Dobra znajomość statyki

Recommended literature and teaching resources:

Stanisław Wolny, Adam Siemieniec, Wytrzymałość MAteriałów, Cz. 1., AGH Kraków, 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak