Semester 1, October 2012 - February 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-101-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty podstawowe

 
GBG-1-102-n 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
-
GBG-1-103-n 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 10
+
GBG-1-104-n 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
GBG-1-105-n 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Technologie informacyjne/Podstawy informatyki

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

2
 
GBG-1-106-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-107-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2013 - September 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-204-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-205-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
GBG-1-206-n 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GBG-1-207-n 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmioty ogólne

 
GBG-1-203-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Przedmioty podstawowe

 
GBG-1-201-n 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 7
+
GBG-1-202-n 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+

Semester 3, October 2013 - February 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-308-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GBG-1-309-n 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
GBG-1-310-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty podstawowe

 
GBG-1-303-n 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Geodezja/Pomiary geodezyjne w budownictwie

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

2
 
GBG-1-301-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-302-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Geologia/Mineralogia i petrografia

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

3
 
GBG-1-304-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-305-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Język obcy - semestr 2/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GBG-1-306-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GBG-1-307-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GBG-1-311-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GBG-1-312-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
GBG-1-313-n 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semester 4, March 2014 - September 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-407-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-408-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Przedmioty ogólne

 
GBG-1-402-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Przedmioty podstawowe

 
GBG-1-401-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Przedmioty specjalistyczne

 
GBG-1-409-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+

Budownictwo komunikacyjne/Podstawy budownictwa drogowego i mostowego

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

6
 
GBG-1-405-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GBG-1-406-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Język obcy - semestr 3/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GBG-1-410-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GBG-1-411-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GBG-1-412-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GBG-1-413-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
GBG-1-414-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Mechanika budowli/Statyka i dynamika konstrukcji budowlanych

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

4
 
GBG-1-403-n 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GBG-1-404-n 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semester 5, October 2014 - February 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-503-n 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+

Geomechanika/Mechanika górotworu

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

3
 
GBG-1-508-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-509-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Język obcy - semestr 4/4

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

6
 
GBG-1-505-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GBG-1-510-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GBG-1-512-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GBG-1-513-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
GBG-1-514-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+

Konstrukcje metalowe/Stalowe konstrukcje budolwane

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

4
 
GBG-1-502-n 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GBG-1-504-n 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Maszyny budowlane i górnicze/Mechanizacja w budownictwie i górnictwie

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

3
 
GBG-1-506-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-507-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Mechanika budowli/Statyka i dynamika konstrukcji budowlanych

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

5
 
GBG-1-501-n 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GBG-1-511-n 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Semester 6, March 2015 - September 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-601-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
GBG-1-611-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+

Budownictwo ziemne/Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji zemnych

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 z przedmiotów

2
 
GBG-1-614-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-615-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Ekonomika budownictwa/Rachunkowość zarządca w budownictwie

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

2
 
GBG-1-612-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-613-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Konstrukcje betonowe/Monolityczne konstrukcje budowlane

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

4
 
GBG-1-602-n 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GBG-1-603-n 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Konstrukcje metalowe/Stalowe konstyrukcje budowlane

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

5
 
GBG-1-609-n 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GBG-1-610-n 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Wybrany przedmiot humanistyczny

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden z kilku przedmiotów humanistycznych

2
 
GBG-1-604-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GBG-1-605-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GBG-1-606-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GBG-1-607-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semester 7, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty kierunkowe

 
GBG-1-707-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBG-1-708-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-709-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Przedmioty ogólne

 
GBG-1-701-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
GBG-1-702-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Budownictwo podziemne/Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji podziemnych

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 z przedmiotów

2
 
GBG-1-710-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBG-1-711-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Budownictwo uprzemysłowione/Technologia produkcji prefabrykacji

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

5
 
GBG-1-712-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
GBG-1-713-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+

Konstrukcje betonowe/Monolityczne konstrukcje budowlane

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

5
 
GBG-1-705-n 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GBG-1-706-n 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Ochrona środowiska/Wpływ budownictwa na środowisko

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru 1 przedmiot

2
 
GBG-1-703-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GBG-1-704-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Semester 8, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty specjalistyczne

 
GBG-1-802-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 2
-
GBG-1-803-n 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 15
-

Przedmiot obcojęzyczny z bazy ogólnej wydziałowej

The rules for selecting groups/modules: wybór jednego z przedmiotów

3
 
GBG-1-801-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBG-1-804-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBG-1-805-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBG-1-806-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBG-1-807-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBG-1-808-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBG-1-809-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Przedmioty fakultatywne (n)

The rules for selecting groups/modules: dwa przedmioty z czterech

6
 
GBG-1-810-n 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBG-1-811-n 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBG-1-812-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBG-1-813-n 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-