Semester 1, October 2012 - February 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

 
DGK-2-107-GI-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
+

Mathematics

 
DGK-2-101-GI-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-102-GI-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+
DGK-2-103-GI-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGK-2-104-GI-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+
DGK-2-105-GI-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 3
+

Język obcy (kurs specjalistyczny)

3
 
DGK-2-106-GI-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+

Semester 2, March 2013 - September 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

 
DGK-2-204-GI-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
DGK-2-205-GI-n 9 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
DGK-2-206-GI-n 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 3
-
DGK-2-207-GI-n 18 0 9 18 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DGK-2-201-GI-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DGK-2-202-GI-n 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 5
+
DGK-2-203-GI-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semester 3, October 2013 - February 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

 
DGK-2-301-GI-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
DGK-2-302-GI-n 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGK-2-303-GI-n 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGK-2-304-GI-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
DGK-2-305-GI-n 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
DGK-2-306-GI-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DGK-2-307-GI-n 18 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 27 3
+

Semester 4, March 2014 - September 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

 
DGK-2-401-GI-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 4
-
DGK-2-403-GI-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Thesis

 
DGK-2-402-GI-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+