Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geodynamics
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-104-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Szczerbowski Zbigniew (szczerbo@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Szczerbowski Zbigniew (szczerbo@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności zagadnień z zakresu geodynamiki oraz ich badań metodami geodezyjnymi. GK2A_K02 Project
Skills
M_U001 umieć określić potencjalne zagrożenia dużych obiektów inżynierskich spowodowanych ruchami tektonicznymi, wiedzieć jakimi metodami wykonać badania geodynamiczne w strefach aktywności tektonicznej Project
Knowledge
M_W001 Student prawidłowo posługuje się definicjami i określeniami charakteryzującymi Ziemię oraz podstawowych elementów jej budowy. Test
M_W002 Student zna geodynamiczne problemy: globalne, regionalne i lokalne. Ma wiedzę dotyczącą procesów i zjawisk kształtujących skorupę ziemską. Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ważności zagadnień z zakresu geodynamiki oraz ich badań metodami geodezyjnymi. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 umieć określić potencjalne zagrożenia dużych obiektów inżynierskich spowodowanych ruchami tektonicznymi, wiedzieć jakimi metodami wykonać badania geodynamiczne w strefach aktywności tektonicznej + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student prawidłowo posługuje się definicjami i określeniami charakteryzującymi Ziemię oraz podstawowych elementów jej budowy. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna geodynamiczne problemy: globalne, regionalne i lokalne. Ma wiedzę dotyczącą procesów i zjawisk kształtujących skorupę ziemską. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zarys problematyki badań geodynamicznych na świecie i w Polsce. Zarys fizyki Ziemi. Warstwowa budowa wnętrza Ziemi. Dynamika skorupy ziemskiej. Teoria tektoniki płyt. Metody obserwacji ruchów skorupy ziemskiej – GPS, grawimetria, niwelacja precyzyjna itp. Poligony geodynamiczne w Polsce i Europie. Zjawiska i procesy geodynamiczne oraz ich wpływ na środowisko człowieka.

Auditorium classes:

Zarys problematyki badań geodynamicznych na świecie i w Polsce. Warstwowa budowa wnętrza Ziemi (ćwicz. 1). Dyskusja nad metodyką badań górnej warstwy skorupy ziemskiej na obszarach aktywnych tektonicznie (ćwicz. 2). Metody obserwacji ruchów skorupy ziemskiej – GPS, grawimetria, niwelacja precyzyjna itp. (ćwicz. 3). Zjawiska i procesy geodynamiczne oraz ich wpływ na środowisko człowieka. Przykład analizy i interpretacji zmian powierzchni terenu na przykładzie wybranego poligonu badawczego (ćwicz. 4).
Dynamika skorupy ziemskiej. Siły działające wewnątrz Ziemi. Ruchy litosfery (ćwicz. 5.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 9 h
Participation in project classes 9 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena średnia ważona z aktywności, projektów domowych oraz kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

znajomość języka angielskiego

Recommended literature and teaching resources:

Czarnecki K.: Geodezja współczesna w zarysie. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. 1996
Turcote, D. L. and Schubert, G., 2002, Geodynamics, 2nd edition: Cambridge University Press, Cambridge, xii+465
Zuchiewicz W., Neotectonics of Poland: an overwiev of active faulting. Studia Quaternaria, 2007, vol. 24: 5–20.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None