Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field Work in Real Estate Management
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-202-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Hycner Ryszard (hycner@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Bieda Agnieszka (bieda@agh.edu.pl)
dr inż. Maślanka Józef (podwilk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potafi zaplanować prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem czynności rozgrancizenia nieruchomości GK2A_K01 Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 potrafi wykonać rozgraniczenie nieruchomości wraz z niezbędnymi pracami pomiarowymi oraz z ustaleniem granic w terenie w obecności stron GK2A_U06, GK2A_U13, GK2A_U09, GK2A_U08, GK2A_U12, GK2A_U10 Work done within the framework of a practical placement,
Involvement in teamwork
M_U002 potrafi przygotować kompletną dokumentacje rozgraniczenia nieruchomości GK2A_U06, GK2A_U17, GK2A_U19 Work done within the framework of a practical placement,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 zna procedurę rozgraniczenia nieruchomości poczawszy od zgłoszenia pracy, poprzez pomiar terenowy a skończywszy na przekazaniu dokumentacji do kontroli i wydaniu decyzji rozgraniczeniowej GK2A_W05, GK2A_W03, GK2A_W08, GK2A_W06 Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potafi zaplanować prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem czynności rozgrancizenia nieruchomości - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykonać rozgraniczenie nieruchomości wraz z niezbędnymi pracami pomiarowymi oraz z ustaleniem granic w terenie w obecności stron - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi przygotować kompletną dokumentacje rozgraniczenia nieruchomości - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna procedurę rozgraniczenia nieruchomości poczawszy od zgłoszenia pracy, poprzez pomiar terenowy a skończywszy na przekazaniu dokumentacji do kontroli i wydaniu decyzji rozgraniczeniowej - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
Przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości

Wykonanie roozgraniczenia neiruchomości w oparciu otrzymane materiały. Kolejność czynności:

  • wywiad terenowy, odszukanie osnowy geodezyjnej, odszukanie znaków i śladów granicznych
  • założenie, pomiar i wyrównanie osnowy pomiarowej
  • pomiar znaków i śladow granicznych oraz elementow sytuacyjnych mających wpływa na przebieg granicy nieruchomości
  • analiza materiałów udostepnionych oraz wyników pomiaru
  • rozprawa graniczna
  • sporządzenie dokumentacji rozgraniczeniowej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 27 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Completion of practical placements 12 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie projektu w terenie i poprawne przygotowanie operatu

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony przedmiot “Geodezyjna Obsluga Gospodarki Nieruchomościami”

Recommended literature and teaching resources:

Przepisy prawne i technologiczne z zakresu geodezji, katastru i gospodarki neiruchomościami

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None