Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Historic Aspects of Cadastre in the Area of Poland
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-2-403-GN-n
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Real Estate Taxation and Cadastre
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Hanus Paweł (phanus@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi zaplanować sposób postępowania w procesach związanych z wykorzystaniem materiałów dawnych systemów katastralnych w pracach dotyczących regulacji stanów prawnych neiruchomości GK2A_K01 Test
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać materiały dawnych systemów katastralnych do prac związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości GK2A_U08, GK2A_U19, GK2A_U09 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 zna zasady tworzenia, prowadzenia i aktualizacji dawnych systemów katastralnych na ziemiach polskich GK2A_W08, GK2A_W03 Test
M_W002 zna zasady wykorzystania materiałów dawnych systemów katastralnych w pracach związanych z prowadzeniem i aktualizacją współczesnego katastru GK2A_W08, GK2A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi zaplanować sposób postępowania w procesach związanych z wykorzystaniem materiałów dawnych systemów katastralnych w pracach dotyczących regulacji stanów prawnych neiruchomości + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać materiały dawnych systemów katastralnych do prac związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna zasady tworzenia, prowadzenia i aktualizacji dawnych systemów katastralnych na ziemiach polskich + - - - - - - - - - -
M_W002 zna zasady wykorzystania materiałów dawnych systemów katastralnych w pracach związanych z prowadzeniem i aktualizacją współczesnego katastru + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Kataster byłego zaboru austriackiego

  Zasady tworzenia, prowadzenia i aktualizacji katastru byłego zaboru austriackiego. Podstawowe definicje i pojęcia; odwzorowania, układy współrzędnych, pomiar szczegółów, zasady obliczania powierzchni parcel. Dokumentacja katastralna. Austriackie księgi gruntowe.

 2. Kataster byłego zaboru pruskiego

  Zasady tworzenia, prowadzenia i aktualizacji katastru byłego zaboru pruskiego. Podstawowe definicje i pojęcia; odwzorowania, układy współrzędnych, pomiar szczegółów, zasady obliczania powierzchni parcel. Dokumentacja katastralna. Pruskie księgi gruntowe.

 3. Kataster na terenach zabory rosyjskiego

  Rosyjskie mapy katastralne. Zasady zakaldania i prowadzenia Katasteru zamoyskiego.

 4. Kataster w Polsce po I i II wojnie światowej

  Kataster w Polsce okresu międzywojennego. Zasady prowadzenia katastru po II wojnie światowej: podstawy prawne ewidencji; ewidencja I i II etapu; zasady i metody założenia ewidencji gruntów; Regulacja wlasności gospodarstw rolnych; Przejęcie gruntów na rzecz Skarbu Państwa

 5. Wykorzystanie materiałów dawnych systemow katastralnych

  Zasady wykorzystania dokumetacji graficznej i opisowej oraz ksiąg gruntowych w pracach związanych z ustalaniem granic nieruchomosci oraz regulacją stanu prawnego neiruchomości.

Auditorium classes:
 1. Transforamcja z układów katastralnych do układu obowiązującego

  Kalibracja map katastralnych dawnych systemów katastralnych do obowiązujących układów współrzędnych.

 2. Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego

  Sporządzenie wykazu synchronizacyjnego jako podstawowego dokumentu do regulacji stanu prawnego nieruchomości i do ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych

 3. Rozdzielenie ciał hipotecznych

  Sporzadzenie dokumentacji tzw"rozdzielenia cial hipotecznych" czyli wydzielenia odrębnych nieruchomości objętych jedną działką. Wykorzystanie dawnej dokumentacji katastralnej. Sporzadzenie wykazu zmian i mapy do celów prawnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 9 h
Participation in auditorium classes 9 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z kolokwiów

Prerequisites and additional requirements:

znajomosć podstaw katastru nieruchomości
Znajomośc obecnych przpisów prawnych zwiażanych z katastrem nieruchomości

Recommended literature and teaching resources:

1. Hycner R: Podstawy katastru. UWND AGH Kraków, 2004.
2. Fedorowski W.: Ewidencja gruntów. PPWK Warszawa 1974.
3. Frelek M., Fedorowski W., Nowosielski E.: Geodezja rolna. PPWK Warszawa 1970.
4. Hausbrandt S.: Rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne. Tom I i II. PPWK Warszawa 1971.
Akty prawne i instrukcje techniczne dawne i obecne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None