Semester 1, October 2012 - February 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
DIS-1-103-n 18 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 7
+

Non-technical

 
DIS-1-101-n 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
-
DIS-1-102-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Other Basic

 
DIS-1-104-n 28 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 46 7
+
DIS-1-105-n 28 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 7
+
DIS-1-106-n 18 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Semester 2, March 2013 - September 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
DIS-1-202-n 28 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 8
+

Non-technical

 
DIS-1-201-n 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Other Basic

 
DIS-1-204-n 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-205-n 18 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
DIS-1-206-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-207-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Physics

 
DIS-1-203-n 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

Semester 3, October 2013 - February 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Foreign Language

 
DIS-1-301-n 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
-

Non-technical

 
DIS-1-302-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0
-
DIS-1-303-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-
DIS-1-304-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Other Basic

 
DIS-1-306-n 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-307-n 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
DIS-1-308-n 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Physics

 
DIS-1-305-n 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Moduł obieralny z zakresu grafiki komputerowej

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIS-1-309-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-310-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Moduł obieralny z zakresu kartografii

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-1-311-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DIS-1-312-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semester 4, March 2014 - September 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Foreign Language

 
DIS-1-401-n 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
-

Other Basic

 
DIS-1-403-n 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-404-n 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
DIS-1-405-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
DIS-1-406-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Zajęcia terenowe

 
DIS-1-409-n 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 1
-
DIS-1-410-n 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 1
-

Moduł obieralny z zakresu geodezji

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

4
 
DIS-1-407-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
DIS-1-408-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

Physical Education

The rules for selecting groups/modules: Student realizuje zajęcia z wychowania fizycznego lub jeden z modułów obieralnych umożliwiających zaliczenie zajęć WF na studiach niestacjonarnych (w zastępstwie WF).

2
 
Expand/collapse content
DIS-1-402-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0
-
DIS-1-411-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-412-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Nature and Landscape Protection
9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-413-n 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-414-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Fundamentals of Metrology
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 5, October 2014 - February 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Foreign Language

 
DIS-1-501-n 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-1-504-n 18 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 46 7
+
DIS-1-505-n 18 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 46 7
+

Other Basic

 
DIS-1-502-n 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-503-n 18 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Moduł obieralny z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

5
 
DIS-1-506-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIS-1-507-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Semester 6, March 2015 - September 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Foreign Language

 
DIS-1-601-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-1-602-n 16 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

Zajęcia terenowe

 
DIS-1-610-n 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0
-

Blok modułów obieralnych z zakresu projektowania budowli

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać minimum dwa moduły kształcenia z poniższej listy.

12
 
DIS-1-603-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
DIS-1-604-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
DIS-1-605-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+

Moduł obieralny z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-1-608-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-1-609-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Moduł obieralny z zakresu systemów informacji przestrzennej

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-1-606-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-1-607-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 7, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-1-701-n 28 0 10 18 0 0 0 0 0 0 0 56 7
+
DIS-1-702-n 18 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIS-1-703-n 28 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 46 6
+

Moduł obieralny z zakresu gospodarki terenami rolnymi lub leśnymi

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIS-1-704-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-705-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Moduł obieralny z zakresu wibroakustyki środowiska

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIS-1-706-n 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-707-n 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Praktyka zawodowa

4
 
DIS-1-708-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Semester 8, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
DIS-1-808-n 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1
-
DIS-1-809-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Zajęcia terenowe

 
DIS-1-807-n 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21 2
-

Blok przedmiotów fakultatywnych (studia I stopnia)

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać przedmioty za minimum 6 punktów ECTS (łącznie), w tym jeden przedmiot za 3 punkty ECTS w języku obcym, jeśli nie był wcześniej realizowany.

6
 
DIS-1-811-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-812-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-813-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-814-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-816-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-817-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-818-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-819-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-820-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-821-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-822-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-831-n 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 18 3
-
DIS-1-832-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-
DIS-1-833-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Blok wykładów obieralnych

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać co najmniej dwa rodzaje wykładów z poniższej listy.

2
 
DIS-1-804-n 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
DIS-1-805-n 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-
DIS-1-806-n 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Moduł obieralny z zakresu pozwoleń na korzystanie ze środowiska

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIS-1-801-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-802-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-1-803-n 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-