Semester 1, October 2012 - February 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
DIS-2-102-IK-n 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-106-IK-n 10 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 28 4
+

Other Basic

 
DIS-2-103-IK-n 18 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
DIS-2-104-IK-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-2-105-IK-n 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Język obcy (kurs specjalistyczny)

3
 
DIS-2-101-IK-n 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
+

Moduł obieralny z zakresu GIS

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-2-107-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-108-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 2, March 2013 - September 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-202-IK-n 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+

Other Basic

 
DIS-2-201-IK-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Blok modułów obowiązkowych na specjalności Inżynieria Komunalna - semestr 2

The rules for selecting groups/modules: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

15
 
DIS-2-231-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-232-IK-n 18 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIS-2-233-IK-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIS-2-234-IK-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 3, October 2013 - February 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-307-IK-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Blok modułów obowiązkowych na specjalności Inżynieria Komunalna - semestr 3

The rules for selecting groups/modules: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

10
 
DIS-2-331-IK-n 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-2-332-IK-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
DIS-2-333-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Moduł obieralny z zakresu teledetekcji

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

3
 
DIS-2-305-IK-n 10 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-306-IK-n 10 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Przedmiot obieralny prawno-ekonomiczny

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać co najmniej jeden moduł kształcenia z poniższej listy.

2
 
DIS-2-301-IK-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-2-302-IK-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-2-303-IK-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-2-304-IK-n 10 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-

Semester 4, March 2014 - September 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
DIS-2-409-IK-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 2
-
DIS-2-410-IK-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów fakultatywnych (studia II stopnia)

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać przedmioty za minimum 6 punktów ECTS (łącznie), w tym co najmniej jeden przedmiot za 3 punkty ECTS w języku obcym, jeśli nie był wcześniej realizowany.

6
 
DIS-2-401-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-402-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-403-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-404-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-405-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-406-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
DIS-2-407-IK-n 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-