Semester 1, March 2013 - September 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 1

 
RBM-1-101-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
-
RBM-1-102-n 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 9
+
RBM-1-103-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Fizyka 1
16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-
RBM-1-104-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3
-
RBM-1-105-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
+
RBM-1-106-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-

Moduł HES przedmioty humanistyczne-ekonomiczne-społeczne

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów

2
 
RBM-1-107-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Kultura
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-108-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Filozofia
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-109-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Semester 2, October 2013 - February 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 1

 
RBM-1-201-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Elektrotechnika i elektronika
16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RBM-1-202-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Fizyka 2
16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5
+
RBM-1-203-n 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-204-n 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
RBM-1-205-n 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 9
+
RBM-1-206-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-
RBM-1-207-n 23 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 39 5
+

Semester 3, March 2014 - September 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Foreign Language

 
RBM-1-302-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy 1
0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
-

Kanon MiBM 1

 
RBM-1-301-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
RBM-1-304-n 23 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 55 7
-
RBM-1-305-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-
RBM-1-307-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Termodynamika
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+

Non-technical

 
RBM-1-308-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Moduł do wyboru - zamiast WF
8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16 2
-

Semester 4, October 2014 - February 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Foreign Language

 
RBM-1-401-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy 2
0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
-

Kanon MiBM 1

 
RBM-1-402-n 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RBM-1-403-n 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+
RBM-1-404-n 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 48 7
+
RBM-1-405-n 16 0 8 16 0 0 0 0 0 0 0 40 6
-
RBM-1-407-n 16 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 40 6
+

Semester 5, March 2015 - September 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Foreign Language

 
RBM-1-501-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy 3
0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
-

Kanon MiBM 1

 
RBM-1-503-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
RBM-1-504-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 6
+
RBM-1-505-n 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
RBM-1-506-n 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RBM-1-507-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-
RBM-1-508-n 16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+

Semester 6, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Foreign Language

 
RBM-1-602-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy 4
0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6
+

Kanon MiBM 1

 
RBM-1-603-n 16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RBM-1-604-n 16 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
RBM-1-605-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Maszyny i urządzenia energetyczne
16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RBM-1-606-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-607-n 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-608-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-609-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Mechanika płynów
16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Semester 7, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 1

 
RBM-1-708-n 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-
RBM-1-709-n 16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 24 3
-
RBM-1-710-n 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+

Blok modułów obieralnych w języku obcym

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z uczelnianej bazy przedmiotów w języku angielskim, spośród wymienionych poniżej. Sylabusy modułów dostępne są na stronie: www.intstudies.agh.edu.pl w zakładce “Subjects”.

3
 
RBM-1-704-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Moduł w języku obcym
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Nowoczesne technologie maszyn

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów

3
 
RBM-1-701-n 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RBM-1-702-n 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RBM-1-703-n 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Praca przejściowa MiBM 1 niestacj.

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera temat zgodnie z profilem dyplomowania

5
 
RBM-1-706-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Praca przejściowa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 5
-

Przedmiot profilu dyplomowania

The rules for selecting groups/modules: wybór na poszczególnych profilach dyplomowania

4
 
RBM-1-705-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot profilu dyplomowania
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+

Zarządzanie BM IE

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z przedmiotów

2
 
RBM-1-707-n 16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 24 2
-
RBM-1-711-n 16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 24 2
-

Semester 8, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
RBM-1-802-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Praca dyplomowa inżynierska
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 15
-

Moduł HES przedmioty humanistyczne-ekonomiczne-społeczne

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów

2
 
RBM-1-803-n 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-804-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Makroekonomia
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-1-805-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy marketingu
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Prawo i twórczość w technice BM IE

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z przedmiotów

3
 
RBM-1-806-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Ochrona twórczości w technice
16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 24 3
-
RBM-1-807-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Prawo i ochrona w technice
16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 24 3
-

Seminarium dyplomowe BM

The rules for selecting groups/modules: student wybiera grupę seminaryjną zgodnie z profilem dyplomowania

2
 
RBM-1-801-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium dyplomowe
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 2
-