Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Teoria sprężystości plastyczności
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-2-308-ET-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wolny Stanisław (stwolny@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard (rpe@agh.edu.pl)
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
dr inż. Ładecki Bogusław (boglad@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Nalepka Kinga (knalepka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji za skutki błędnych decyzji w zakresie oceny stanu naprężenia i odkształcenia Activity during classes,
Test,
Presentation,
Project
Skills
M_U001 Student umie rozwiązać układ podstawowych równań teorii sprężystości dla wybranych stanów naprężenia i odkształcenia Activity during classes,
Test,
Presentation,
Project,
Scientific paper
M_U002 Student potrafi korzystać z uproszczonych metod służących do rozwiązywania układu podstawowych równań teorii sprężystości w dowolnych stanach naprężenia i odkształcenia Activity during classes,
Test,
Presentation,
Project
M_U004 Student zna metodę elementów skończonych (MES) Activity during classes,
Test,
Presentation,
Project,
Report
Knowledge
M_W001 Student umie określić stan naprężenia i odkształcenia w ciele sprężytym, niezależnie od jego kształtu i sposobu obciążenia Activity during classes,
Test,
Presentation,
Project,
Execution of exercises
M_W002 Student rozumie mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia w procesie uplastycznienia ciała Activity during classes,
Test,
Presentation,
Project,
Execution of exercises
M_W003 Student potrafi ocenić dokładność uzyskanych rezultatów tak w zakresie stanu naprężenia jak i odkształcenia Activity during classes,
Test,
Presentation,
Project,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji za skutki błędnych decyzji w zakresie oceny stanu naprężenia i odkształcenia + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student umie rozwiązać układ podstawowych równań teorii sprężystości dla wybranych stanów naprężenia i odkształcenia + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z uproszczonych metod służących do rozwiązywania układu podstawowych równań teorii sprężystości w dowolnych stanach naprężenia i odkształcenia + - - - - + - - - - -
M_U004 Student zna metodę elementów skończonych (MES) + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student umie określić stan naprężenia i odkształcenia w ciele sprężytym, niezależnie od jego kształtu i sposobu obciążenia + - - - - + - - - - -
M_W002 Student rozumie mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia w procesie uplastycznienia ciała + - - - - + - - - - -
M_W003 Student potrafi ocenić dokładność uzyskanych rezultatów tak w zakresie stanu naprężenia jak i odkształcenia + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

1. Stan naprężenia
2. Stan odkształcenia
3. Związki między naprężeniami i odkształceniami
4. Energia sprężysta
5. Podstawowe równania teorii sprężystości
6. Metoda odwrotna i półodwrotna teorii sprężystości
7. Skręcanie i zginanie prętów w zakresie spreżysto-plastycznym
8. Tarcze kołowe o pierścieniowe
9. Zginanie płyt
10. Pręty cienkościenne
11. Cylindry pełne i grubościenne
12. Podstawowe równania teorii plastyczności
13. Równania klina, półpłaszczyzny i półprzestrzeni
14. Wprowadzenie do metody elementów skończonych
15. Metoda elementów skończonych – zgodny model przemieszczeniowy

Seminar classes:

1. Analiza stanu naprężenia w punkcie
2. Analiza stanu odkształcenia w punkcie
3. Prawo Hooke’a w przypadku ogólnym
4. Funkcje naprężeń
5. Warunki obciążeń przy zadanych stanach naprężenia
6. Metoda elementów skończonych – zgodny model przemieszczeniowy

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Gabryszewski Z.: Teoria spreżystości i plastyczności. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001
2. Kleiber M.: Wprowadzenie do metody elementów skończonych, PWN, Warszawa-Poznań 1989
3. Siemieniec A., Wolny S.: Wytrzymałość Materiałów cz.III – Sprężystość i plastyczność. Wybór zadań i przykładów. AGH UWN-D Kraków 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None