Semester 1, March 2013 - September 2013

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 2

 
RBM-2-103-SW-n 16 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 24 3
+
RBM-2-104-SW-n 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 46 6
-
RBM-2-105-SW-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-2-106-SW-n 16 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 39 5
-

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-101-SW-n 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 32 4
+
RBM-2-102-SW-n 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+

Semester 2, October 2013 - February 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 2

 
RBM-2-204-SW-n 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RBM-2-205-SW-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
RBM-2-206-SW-n 16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
RBM-2-207-SW-n 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
+
RBM-2-208-SW-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-201-SW-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 3
+
RBM-2-202-SW-n 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
+

Specjalnościowe obieralne 1

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z przedmiotów danej specjalności

3
 
RBM-2-203-SW-n 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RBM-2-209-SW-n 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RBM-2-210-SW-n 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Semester 3, March 2014 - September 2014

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 2

 
RBM-2-305-SW-n 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-2-306-SW-n 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16 2
-

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-301-SW-n 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 3
+
RBM-2-302-SW-n 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+

Język obcy MiBM 2

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden język z propozycji SJO AGH

3
 
RBM-2-307-SW-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy
0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Praca przejściowa MiBM 2

The rules for selecting groups/modules: student wybiera temat pracy w ramach specjalności

4
 
RBM-2-304-SW-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Praca przejściowa
0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-

Specjalnościowe obieralne 2 w języku obcym

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z przedmiotów specjalnościowych w języku obcym właściwy dla danej specjalności

3
 
RBM-2-303-SW-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Specjalnościowy obieralny 2
16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 24 3
-

Semester 4, October 2014 - February 2015

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduł HES przedmioty humanistyczne-ekonomiczne-społeczne

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów

2
 
RBM-2-401-SW-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-2-402-SW-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
RBM-2-403-SW-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Zarządzanie przedsiębiorstwem
8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Praca dyplomowa magisterska MiBM 2

The rules for selecting groups/modules: temat wybrany w ramach specjalności

20
 
RBM-2-404-SW-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Praca dyplomowa magisterska
0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 150 20
-

Seminarium dyplomowe BM2

The rules for selecting groups/modules: zgodnie z wybraną specjalnością

1
 
RBM-2-405-SW-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium dyplomowe
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1
-

Specjalnościowe obieralne 3

The rules for selecting groups/modules: student wybiera przedmiot w ramach specjalności

2
 
RBM-2-406-SW-n 16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
RBM-2-407-SW-n 16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-