Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Systemy nadzorowania procesów transportowych
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-2-407-SW-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Inżynieria systemów wytwarzania
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Hyla Paweł (hyla@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Smoczek Jarosław (smoczek@agh.edu.pl)
dr inż. Chodacki Jerzy (chodacki@imir.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących wybranych systemów nadzorowania procesów transportowych. BM2A_W02, BM2A_W06, BM2A_W16 Activity during classes,
Presentation,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie oceny stanów technicznych wybranych procesów transportowych. BM2A_W02, BM2A_W06, BM2A_W16 Activity during classes,
Presentation,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
Skills
M_U001 Umiejętności w zakresie projektowania wybranych technik nadzorowania procesów transportowych. BM2A_W02, BM2A_W06, BM2A_W16 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
M_U002 Umiejętności w zakresie formułowania złożonych problemów inżynierskich, w tym również zagadnienia nietypowe. BM2A_W02, BM2A_W06, BM2A_W16 Activity during classes,
Presentation,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
M_U003 Umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych i oceny stanów technicznych wybranych procesów transportowych. BM2A_W02, BM2A_W06, BM2A_W16 Activity during classes,
Presentation,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Wiedza w zakresie systemów nadzorowania procesów transportowych. BM2A_W02, BM2A_W06, BM2A_W16 Presentation,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych technik nadzorowania procesów transportowych. BM2A_W02, BM2A_W06, BM2A_W16 Activity during classes,
Presentation,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie zagadnień dotyczących wybranych systemów nadzorowania procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie oceny stanów technicznych wybranych procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętności w zakresie projektowania wybranych technik nadzorowania procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejętności w zakresie formułowania złożonych problemów inżynierskich, w tym również zagadnienia nietypowe. + - + - - - - - - - -
M_U003 Umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych i oceny stanów technicznych wybranych procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza w zakresie systemów nadzorowania procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie wybranych technik nadzorowania procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Charakterystyka systemów nadzorowania procesów transportowych.
  2. Systemy wizyjne i śledzenia w procesie eksploatacji systemów transportowych.
  3. Systemy łączności i nawigacji w systemach transportowych.
  4. Automatyzacja identyfikacji towarów i ładunków oraz położenia urządzenia transportowego w przestrzeni roboczej.
  5. Środowiska cyfrowe do sterowania i nadzorowania systemu transportowego.
  6. Zautomatyzowane systemy i urządzenia monitoringu wybranych parametrów eksploatacyjnych urządzeń transportowych dla potrzeb decyzyjnych.
  7. Systemy nadzorowania procesów transportowych na wybranych przykładach.
Laboratory classes:
  1. Metody i techniki nadzorowania i badania procesów transportowych.
  2. Projektowanie układów wizyjnych dla potrzeb nadzorowania procesu eksploatacji środków transportu.
  3. Projekt zadania nadrzędnego sterowania, wizualizacji i nadzorowania procesu transportowego.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 16 h
Participation in laboratory classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest sumą ocen z ćwiczeń laboratoryjnych z wagą 0,5 i średniej oceny ze sprawdzianu z wagą 0,5.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń.

Recommended literature and teaching resources:

1. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
2. Szpytko J. (Ed.): Engineering Achievements Across the Global Village. Library of Maintenance Problems, p.536, IT-NRI, Radom, 2005.
3. Publikacje z serii Transport Systems Telematics.
4. czasopisma: Pomiary, Automatyka, Kontrola; Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze; Archiwum Transportu; Transport i Spedycja; Journal of Transportation Engineering; inne.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Na każdym wykładzie sprawdzana jest obecność. Obowiązuje zaliczenie sprawdzianu z wykładów. Studenci posiadający co najmniej 75% frekwencję są zwolnieni ze sprawdzianu.