Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniki wytwarzania
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-105-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Karwat Bolesław (karwat@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gara Paweł (pgara@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Karwat Bolesław (karwat@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Machnik Ryszard (machnik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w technologiach wytwarzania wybranych materiałów BM1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Umie opracować bilanse przepływu materiałów dla wybranych ciągów technologicznych BM1A_U26, BM1A_U22 Test,
Execution of exercises
M_U004 Umie dostosować narzędzia i urządzenia do wybranych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych BM1A_U23 Test
M_U005 Umie zindentyfikować podstawowe maszyny i urządzenia w ciągach technologicznych procesów wytwarzania wybranych metali BM1A_U29 Test
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologii wytwarzania stali BM1A_W13, BM1A_W08 Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii wytwarzania aluminium i miedzi BM1A_W13, BM1A_W08 Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie techniologii przetwarzania tworzyw sztucznych BM1A_W14 Examination,
Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w technologiach wytwarzania wybranych materiałów + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie opracować bilanse przepływu materiałów dla wybranych ciągów technologicznych + + - - - - - - - - -
M_U004 Umie dostosować narzędzia i urządzenia do wybranych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych + + - - - - - - - - -
M_U005 Umie zindentyfikować podstawowe maszyny i urządzenia w ciągach technologicznych procesów wytwarzania wybranych metali + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologii wytwarzania stali + + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii wytwarzania aluminium i miedzi + + - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie techniologii przetwarzania tworzyw sztucznych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Treść wykładów

W01 Specyfika branżowa produkcji przemysłowej, podstawowe pojęcia technik wytwarzania: technologie, procesy, operacje, produkcja surówki: materiały wsadowe, produkty wielkiego pieca, produkcja stali: surowce do produkcji stali, produkcja stali w konwertorach tlenowych, piecach elektrycznych, obróbka pozapiecowa stali, ciągłe odlewanie stali
W02 Produkcja aluminium: produkcja tlenku glinu, elektroliza tlenków glinu
W03 Produkcja miedzi: produkcja kamienia miedziowego, konwertowanie kamienia miedziowego, rafinacja miedzi, produkty uboczne produkcji miedzi
W04 Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych i ich zastosowania

Auditorium classes:
Treść ćwiczeń

Schematy technologiczne produkcji: zasady opracowania, funkcje, zadania
Przepływ produkcji przemysłowej: podstawowe parametry przepływu, rodzaje przepływu
Zasady opracowywania bilansów
Bilanse materiałowe: zakładów produkcyjnych, wydziałów, procesów, operacji technologicznych
Przykłady: bilans technologiczny produkcji stali
Pzykłady: produkcja spieku hutniczego, produkcja surówki wielkopiecowej, produkcja stali, obróbka pozapiecowa stali, ciągłe odlewanie stali
Urządzenia technologiczne do produkcji aluminium
Urządzenia technologiczne do produkcji miedzi
Urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 1 h
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Kalpakijan S.: Manufacturing processes for engineering materials. Addison-Wesley, Pub. Co. London 1984.
2. Niebel B., Draper A., Wysk R.: Modern manufacturing process engineering. McGraw Hill Co. N.Y. 1989.
3. Timings R.I.: Manufacturing technology. vol. 1 and vol. 2, Longman Pub. Co. London 1998.
4. Ostwald P., Munoz J.: Manufacturing processes and systems. Willey Pub. Co. London 1997.
5. Praca zbiorowa: Metalurgia ogólna. Wyd. Śląsk, Katowice 1970.
6. Karwat B.: Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcji w hucie surowcowej. Monografie, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu zerowego z przedmiotu techniki wytwarzania warunek: obecność na wykładach. Na wykładach sprawdzana jest obecność.