Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Grafika inżynierska
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-203-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Feliks Jacek (feliks@agh.edu.pl)
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
dr inż. Rupeta Wiktor (rupeta@agh.edu.pl)
dr inż. Sujecki Kazimierz (sujecki@imir.agh.edu.pl)
mgr inż. Burkiewicz Jadwiga (burkiew@imir.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych BM1A_K02, BM1A_K04, BM1A_K01 Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej BM1A_U12, BM1A_U10, BM1A_U01 Execution of exercises
M_U002 Student potrafi rysować i czytać połączenia rozłączne, nierozłączne oraz schematy mechaniczne BM1A_U09, BM1A_U01 Project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych oraz schematy BM1A_W10, BM1A_W04, BM1A_W09 Test,
Execution of exercises
M_W002 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia BM1A_W04, BM1A_W09, BM1A_W16 Execution of exercises
M_W003 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni BM1A_W04, BM1A_W12, BM1A_W11 Project,
Execution of exercises
M_W004 Student zna i rozumie różnice między rysunkiem wykonawczym a złożeniowym BM1A_W04, BM1A_W09, BM1A_W11 Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rysować i czytać połączenia rozłączne, nierozłączne oraz schematy mechaniczne - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych oraz schematy - - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia - - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni - - - + - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie różnice między rysunkiem wykonawczym a złożeniowym - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:

Ćwiczenie 1. Połączenia gwintowe . Dobór elementów z norm
Ćwiczenie 2. Szkic modelu metalowego. Połączenia spawane
Ćwiczenie 3. Zespół wieloczęściowy. Szkice wykonawcze części
Ćwiczenie 4. Zespół mechaniczny – rysunek złożeniowy
Ćwiczenie 5. Model metalowy – arkusz kontrolny
Ćwiczenie 6. Detalowanie I
Ćwiczenie 7. Detalowanie – kontrolne.
Ćwiczenie 8. Zaliczenie końcowe ćwiczeń.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in project classes 16 h
Preparation for classes 28 h
Completion of a project 16 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich poszczególnych arkuszy.
2. Ocena końcowa to średnia ważona ocen z arkuszy kontrolnych i sprawdzianów, oraz prac ćwiczeniowych i domowych.

Prerequisites and additional requirements:

Student musi mieć zaliczony kurs Zapisu Konstrukcji

Recommended literature and teaching resources:

1. T. Dobrzański: Rysunek techniczny maszynowy. WNT 2004 (wydanie 24 i późniejsze)
2. K. Sujecki, J. Burkiewicz: Zapis konstrukcji i grafika inżynierska. Skrypt AGH, SU 1702, Kraków 2009 r.
3. I. Rydzanicz: Zapis konstrukcji. Zadania. WNT 1999
4. J. Bajkowski: Podstawy zapisu konstrukcji, OWPW, 2011
5. Z. Lewandowski: Geometria wykreślna, PWN
6. I. Rydzanicz: Zapis konstrukcji. Podstawy. Wrocław 1996

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None