Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy nauki o materiałach
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-207-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Czarski Andrzej (czarski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Matusiewicz Piotr (matus@agh.edu.pl)
Czarski Andrzej (czarski@agh.edu.pl)
dr inż. Kowalska Joanna (joannak@agh.edu.pl)
dr inż. Witkowska Małgorzata (witkowsk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi dobrać odpowiedni gatunek stali zaprojektować metody obróbki cieplnej stali w celu otrzymania pożądanych własności BM1A_U12 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Report,
Execution of laboratory classes,
Test results
M_U002 Potrafi identyfikować strukturę materiałów metalicznych w oparciu o badania makroskopowe i mikroskopowe BM1A_U13 Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe materiały inżynierskie (szczególnie materiały metaliczne) i ich przydatność do określonych zastosowań BM1A_W13, BM1A_W09 Examination,
Test
M_W002 Zna strukturę materiałów i jej związki z własnościami użytkowymi BM1A_W09 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi dobrać odpowiedni gatunek stali zaprojektować metody obróbki cieplnej stali w celu otrzymania pożądanych własności - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi identyfikować strukturę materiałów metalicznych w oparciu o badania makroskopowe i mikroskopowe - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe materiały inżynierskie (szczególnie materiały metaliczne) i ich przydatność do określonych zastosowań + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna strukturę materiałów i jej związki z własnościami użytkowymi + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Charakterystyka fizykochemiczna poszczególnych grup materiałów.
2. Elementy krystalografii, struktura krystalograficzna metali
3. Krystalizacja
4. Odkształcenie plastyczne – struktura materiału odkształconego, umocnienie, zdrowienie, rekrystalizacja
5. Elementy teorii stopów – fazy w stopach metali, reguła faz, zasady korzystania z wykresów równowagi, wykres żelazo-cementyt
6. Stale i żelwa – struktura, podstawowe własności
7. Przemiany w stalach – dyfuzyjna (perlityczna), pośrednia (bainityczna), bezdyfuzyjna (martenzytyczna), przemiany podczas odpuszczania, wykresy CTPi, CTPc
8. Obróbka cieplna – wyżarzanie (rodzaje), hartowanie (rodzaje), odpuszczanie (rodzaje)
9. Hartowność, jej znaczenie dla konstruktora

Laboratory classes:

1. Układy równowagi fazowej – polimorfizm, przemiany fazowe, typowe dwuskładnikowe wykresy równowagi, analiza ukłądu żelazo-cementyt
2. Laboratorium mikroskopii świetlnej – struktury stali w stanie wyżarzonym i ulepszonym cieplnie, żeliwa szare zwykłe, sferoidalne, ciągliwe, wybrane struktury stali stopowych
3. Laboratorium metalurgii proszków – materiały otrzymywane metodami metalurgii proszków.
4. Obróbka cieplna stali – przeprowadzenie i analiza procesu hartowania i odpuszczania stali węglowej
5. Wyznaczanie hartowności stali metodą Jominy i Grossmana

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 128 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 23 h
Participation in laboratory classes 16 h
Realization of independently performed tasks 62 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 7 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona: 0.75* wynik egzaminu + 0,25 zalczenie laboratorium

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Blicharski M.: Wstęp do inżynierii materiłowej, Wyd. AGH, Kraków 1995
2. Praca zbiorowa (pod red. J. Pacyny): Metaloznawstwo- wybrane zagadnienia, Wyd. AGH 2006
3. Dobrzański L.A. : Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali, Wyd. Pol. Śląska, Gliwice 1995
4. Askeland D.R. : The Science and Engineering of Materials, Wyd. PWS-KENT Publ. Comp., Boston 1984

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None