Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanika 2
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-301-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Majkut Leszek (majkut@agh.edu.pl)
dr inż. Olszewski Ryszard (olszewsk@agh.edu.pl)
dr inż. Stępień Bartłomiej (Bartlomiej.Stepien@agh.edu.pl)
dr Marczuk Radosław (marczuk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi zapisać dynamiczne równania ruchu punktu i bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim. BM1A_U15 Examination,
Test
M_U002 Student potrafi stosować zasady dynamiki Newtona do budowy modeli matematycznych prostych układów mechanicznych BM1A_U15 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy dynamiki punktu materialnego i bryły. BM1A_W04 Examination,
Test
M_W002 Student zna i rozumie pojęcia mocy , pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zachowania w odniesieniu do tych wielkości. BM1A_W04 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi zapisać dynamiczne równania ruchu punktu i bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi stosować zasady dynamiki Newtona do budowy modeli matematycznych prostych układów mechanicznych + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy dynamiki punktu materialnego i bryły. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie pojęcia mocy , pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zachowania w odniesieniu do tych wielkości. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Dynamika: podstawy dynamiki, zasady dynamiki Newtona. dynamika swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego, dynamiczne równania ruchu. Pierwsze i drugie zadanie dynamiki, całkowanie różniczkowych równań ruchu.
Dynamika układu punktów materialnych, środek masy, zasada ruchu środka masy. Zasada d’Alemberta. Pęd i kręt: zasady zmiany i zachowania. Praca, moc, sprawność, energia. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Pole potencjalne sił. Zasada zachowania energii mechanicznej.
Dynamika bryły: dynamiczne równania ruchu postępowego, obrotowego i płaskiego.

Auditorium classes:

Wyznaczanie dynamicznych równań ruchu swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego, metody całkowania równań ruchu w zależności od zmiennej niezależnej funkcji siły zewnętrznej. Pęd i kręt: zasady zmiany i zachowania.
Praca, moc, energia, sprawność. Energia kinetyczna punktu materialnego. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. Energia kinetyczna bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim. Praca sił pola potencjalnego. Zasada zachowania energii mechanicznej.
Dynamiczne równania ruchu bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 128 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 16 h
Participation in auditorium classes 16 h
Preparation for classes 32 h
Realization of independently performed tasks 64 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

średnia ważona z oceny z ćwiczeń i egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

podstawy algebry i analizy matematycznej

Recommended literature and teaching resources:

Engel Z., Giergiel J.: Dynamika, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2000
McGill D.,King W.: Mechanics. PWS Engineering, Boston 1985
Giergiel J., Głuch L., Łopata A.: Zbiór zadań z mechaniki. Metodyka rozwiązań, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2001
Nizioł J.: Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki WNT, Warszawa 2002
Mieszczerski I.: Zbiór zadań z mechaniki PWN, Warszawa 1971

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None