Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy wytrzymałości materiałów
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-305-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wolny Stanisław (stwolny@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Machniewicz Tomasz (machniew@agh.edu.pl)
dr inż. Korbel Adam (korbel@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard (rpe@agh.edu.pl)
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
dr inż. Ładecki Bogusław (boglad@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Nalepka Kinga (knalepka@agh.edu.pl)
mgr inż. Stręk Anna Małgorzata (strek@agh.edu.pl)
Szeptyński Paweł (pszept@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji na skutek podjętych decyzji, w tym ekonomicznych oraz społecznych BM1A_K01, BM1A_K03, BM1A_K02, BM1A_K04 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of exercises
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny spełniający warunki wytrzymałościowe (bezpieczeństwa i sztywności) BM1A_U02, BM1A_U01 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of exercises
M_U002 Student umie dobrać odpowiedni materiał (właściwości wytrzymałościowe) na element konstrukcyjny zapewniający bezpieczną jego eksploatacje BM1A_U02, BM1A_U01 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of exercises
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych BM1A_U02, BM1A_U01 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student umie rozróżnić proste i proste-złożone przypadki wytrzymałościowe BM1A_W02, BM1A_W01 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of exercises
M_W002 Student potrafi wyznaczać składowe stanu naprężenia i odkształcenia dla prostych przypadków wytrzymałościowych BM1A_W02, BM1A_W01 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of exercises
M_W003 Student zna mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia ciała podczas jego obciążania aż do zniszczenia BM1A_W02, BM1A_W01 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji na skutek podjętych decyzji, w tym ekonomicznych oraz społecznych + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny spełniający warunki wytrzymałościowe (bezpieczeństwa i sztywności) - + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie dobrać odpowiedni materiał (właściwości wytrzymałościowe) na element konstrukcyjny zapewniający bezpieczną jego eksploatacje - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury fachowej oraz norm przedmiotowych i regulacji prawnych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student umie rozróżnić proste i proste-złożone przypadki wytrzymałościowe + + - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi wyznaczać składowe stanu naprężenia i odkształcenia dla prostych przypadków wytrzymałościowych + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia ciała podczas jego obciążania aż do zniszczenia + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Zaznajomienie z podstawami teoretycznymi wytrzymałości materiałów oraz wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z tego zakresu

1. Cel i zadania przedmiotu, pojęcia podstawowe
2/3. Rozciąganie i ściskanie
4. Ścinanie techniczne
5. Analiza stanu naprężenia
6. Analiza stanu odkształcenia
7. Prawo Hooke’a, energia sprężysta
8. Skręcanie prętów o przekroju kołowym
9. Skręcanie swobodne prętów o przekroju pryzmatycznym
10. Zginanie – wykresy sił wewnętrznych
11. Zginanie – naprężenia i odkształcenia
12. Zginanie – warunek bezpieczeństwa i sztywności
13/14. Zginanie – przemieszczenia
15. Hipotezy wytężeniowe

Auditorium classes:

1/2. Charakterystyki geometryczne przekrojów
3. Rozciąganie i ściskanie, wykresy sił wewnętrznych
4. Projektowanie prętów obciążonych osiowo
5. Obliczanie połączeń elementów konstrukcji
6. Analiza stanu naprężenia
7. Analiza stanu odkształcenia
8. Projektowanie kołowych prętów skręcanych
9. Skręcanie prętów niekołowych, sprężyny
10/11. Wyznaczenie sił wewnętrznych w belkach
12/13. Projektowanie zginanych układów prętowych
14. Wyznaczenie przemieszczeń belek – metoda analityczna
15. Wyznaczenie przemieszczeń belek – metoda grafoanalityczna

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen uzyskanych z ćwiczeń i kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość Materiałów. T.I i II. WNT. Warszawa, 1996.
2. Wolny S., Siemieniec A.: Wytrzymałość Materiałów. Cz. I. Teoria i zastosowanie. UWND. AGH Kraków, 2004.
3. Skorupa A., Skorupa M.: Wytrzymałość materiałów. Wybrane zagadnienia dla mechaników. UWND. AGH Kraków, 2002.
4. Gere J.M., Timoshenko S.P.: Mechanics of materials PWS – KENT Publishing Company. Boston. Massachusetts 1984.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None