Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologie obróbki bezubytkowej
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-403-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Świątoniowski Andrzej (swiatoni@imir.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Świątoniowski Andrzej (swiatoni@imir.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności działań inżynierskich zwłaszcza na środowisko i bezpośrednie otoczenie BM1A_K02 Execution of laboratory classes
M_K002 ma świadomość ważności działań zespołowych BM1A_K04 Presentation
M_K003 rozumie potrzeby i umiejętności precyzyjnego i zrozumiałego przekazywania osiągnięć swoich działań BM1A_K06 Presentation
Skills
M_U001 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, typowego dla inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania procesów obróbki bezubytkowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 potrafi stosować praktycznie metody i narzędzia projektowania konstrukcyjnego, technologicznego i materiałowego produktów, układów mechanicznych i systemów wytwórczych bezubytkowej przeróbki metali i tworzyw sztucznych BM1A_U25 Test,
Execution of laboratory classes
M_U003 potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania , używając właściwych metod, technik i narzędzi BM1A_U26 Test,
Execution of laboratory classes
M_U004 potrafi projektować i konstruować elementy maszyn i układy mechaniczne maszyn realizujących procesy obróbki bezubytkowej, z wykonaniem obliczeń wytrzymałościowych i graficzną prezentacją wyników prac inżynierskich w tym zakresie, z wykorzystaniem zaawansowanych metod komputerowego wspomagania projektowania CAD BM1A_U27 Test,
Execution of laboratory classes
M_U005 potrafi projektować procesy technologiczne wytwarzania i technologie bezubytkowych procesów materiałowych w celu wytwarzania materiałów i produktów oraz kształtowania produktów, ich struktury i własności, z wykorzystaniem zaawansowanych metod komputerowego wspomagania wytwarzania CAM oraz zna zasady projektowania systemów wytwórczych BM1A_U28 Test,
Execution of laboratory classes
M_U006 potrafi praktycznie stosować wiedzę w zakresie procesów i technologii wytwarzania i technologii procesów materiałowych w celu wytwarzania materiałów i produktów oraz wiedzę w zakresie procesów bezubytkowych i systemów eksploatacji służących do tego celu maszyn, a także niezawodności i bezpieczeństwa BM1A_U25 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej metali BM1A_W10 Examination
M_W002 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej BM1A_W11 Examination
M_W003 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania odnośnie procesów bezubytkowych Examination
M_W004 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze nowych materiałów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych Examination
M_W005 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych BM1A_W15 Examination
M_W006 ma szczegółową wiedzę związaną z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją podstawowych maszyn i urządzeń bezubytkowej przeróbki metali i tworzyw sztucznych BM1A_W12 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności działań inżynierskich zwłaszcza na środowisko i bezpośrednie otoczenie - + + - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość ważności działań zespołowych - + + - - - - - - - -
M_K003 rozumie potrzeby i umiejętności precyzyjnego i zrozumiałego przekazywania osiągnięć swoich działań - + + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, typowego dla inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania procesów obróbki bezubytkowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia - + + - - - - - - - -
M_U002 potrafi stosować praktycznie metody i narzędzia projektowania konstrukcyjnego, technologicznego i materiałowego produktów, układów mechanicznych i systemów wytwórczych bezubytkowej przeróbki metali i tworzyw sztucznych - + + - - - - - - - -
M_U003 potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania , używając właściwych metod, technik i narzędzi - + + - - - - - - - -
M_U004 potrafi projektować i konstruować elementy maszyn i układy mechaniczne maszyn realizujących procesy obróbki bezubytkowej, z wykonaniem obliczeń wytrzymałościowych i graficzną prezentacją wyników prac inżynierskich w tym zakresie, z wykorzystaniem zaawansowanych metod komputerowego wspomagania projektowania CAD - + + - - - - - - - -
M_U005 potrafi projektować procesy technologiczne wytwarzania i technologie bezubytkowych procesów materiałowych w celu wytwarzania materiałów i produktów oraz kształtowania produktów, ich struktury i własności, z wykorzystaniem zaawansowanych metod komputerowego wspomagania wytwarzania CAM oraz zna zasady projektowania systemów wytwórczych - + + - - - - - - - -
M_U006 potrafi praktycznie stosować wiedzę w zakresie procesów i technologii wytwarzania i technologii procesów materiałowych w celu wytwarzania materiałów i produktów oraz wiedzę w zakresie procesów bezubytkowych i systemów eksploatacji służących do tego celu maszyn, a także niezawodności i bezpieczeństwa - + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej metali + - - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej + - - - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania odnośnie procesów bezubytkowych + - - - - - - - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze nowych materiałów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych + - - - - - - - - - -
M_W005 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych + - - - - - - - - - -
M_W006 ma szczegółową wiedzę związaną z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją podstawowych maszyn i urządzeń bezubytkowej przeróbki metali i tworzyw sztucznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Ogólna charakterystyka technologii przeróbki plastycznej metali i zakres ich stosowania. Rodzaje procesów przeróbki plastycznej – kucie, walcowanie na gorąco i zimno, ciągnienie, tłoczenie.
Budowa i rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń przeróbki plastycznej. Podstawowe uwarunkowania i trendy ich rozwoju.
Techniczne aspekty zapewnienia jakości wyrobów w procesach przeróbki plastycznej.
Rola i znaczenie automatyzacji w procesach przeróbki plastycznej metali. Monitorowanie stanu przebiegu procesu i konstrukcji urządzeń technologicznych.
Metalurgia proszków. Podstawy wytwarzania, formowania i spiekania proszków metali. Perspektywy i tendencje rozwoju tej technologii.
Podstawowe technologie i urządzenia przeróbki tworzyw sztucznych i kompozytów.
Kryteria i zasady wyboru optymalnego – dla danego wyrobu – rodzaju obróbki i procesu.
Matematyczne modelowanie i symulacja procesów przeróbki plastycznej.

Auditorium classes:

Wyznaczanie geometrycznych, kinematycznych i siłowych parametrów procesów przeróbki plastycznej.
Wybór optymalnego rodzaju procesu dla konkretnego wyrobu.
Analiza możliwości stwarzanych przez nowe technologie

Laboratory classes:

Modelowe badania płynięcia metalu i pomiar obciążeń w procesach przeróbki plastycznej.
Analiza przebiegu procesów technologicznych w wybranych zakładach przemysłowych – zajęcia terenowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 6 h
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Participation in laboratory classes 8 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Preparation for classes 25 h
Contact hours 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczeń ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów oraz ocena z egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Sińczak J. (red) Podstawy procesów przeróbki plastycznej Wyd. Naukowe „Akapit” Kraków 2010
Gabryszewski Z. Gronostajski J. Mechanika procesów obróbki plastycznej. PWN W-wa 1991
Świątoniowski A. Bar A. Współczesne problemy wytwarzania blach i taśm. Wyd. Nauk. AGH 2005.
Niebel B.W., Draper A.B., Wysk R.A., Modern Manufacturing Process Engineering Mc Graw-Hill Publishing Company 1996
Pielichowski J.J, Pruszyński A. A. Technologia tworzyw sztucznych. WNT W-wa 1994
Gorecki W. Inżynieria wytwarzania i przetwórstwa płaskich wyrobów metalowych. Wyd.Politechniki Śląskiej , Gliwice 2006
Marciniak Z.:Konstrukcja tłoczników , Ośrodek techniczny A.Marciniak Sp.z o.o. Warszawa 2002
Zawistowski H., FrenklerD.,:Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych, Wydawnictwo Poradników i Książek Technicznych PLASTECH, Warszawa 2003
Zawistowski H.:Nowoczesneformy wtryskowe, problemy konstrukcji i użytkowania, Wydawnictwo Poradników i Książek Technicznych PLASTECH, Warszawa 2001
Kucharczyk W., ŻurawskiW.:Przetwórstwo tworzyw sztucznych dla mechaników, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2005
Wilczyński K. (red): Przetwórstwo tworzyw sztucznych , Wyd. Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2000,
Koszulka J., Bociąga E.: Materiały polimerowe i ich przetwórstwo, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
Frącz W., Krywult B.: Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2008
Kwiecień J.: Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych, PlastNews, 2008
JohannaberF.: Wtryskarki. Poradnik użytkownika. Wydawnictwo Poradników i Książek Technicznych PLASTECH, Warszawa 2000
Chlebus E.: Innowacyjne technologie rapid prototyping-rapid tooling w rozwoju produktu, Oficyna WydawniczaPolitechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None