Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wytrzymałość elementów maszyn
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-407-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wolny Stanisław (stwolny@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Machniewicz Tomasz (machniew@agh.edu.pl)
dr inż. Korbel Adam (korbel@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Pęcherski Ryszard (rpe@agh.edu.pl)
dr inż. Matachowski Filip (filip.matachowski@agh.edu.pl)
dr inż. Badura Sławomir (sbadura@agh.edu.pl)
dr inż. Ładecki Bogusław (boglad@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Nalepka Kinga (knalepka@agh.edu.pl)
mgr inż. Stręk Anna Małgorzata (strek@agh.edu.pl)
Szeptyński Paweł (pszept@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji za skutki podjętych decyzji (w tym ekonomicznych i społecznych) BM1A_K01, BM1A_K03, BM1A_K02, BM1A_K04 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Report,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny znajdujący się w złożonym stanie naprężenia BM1A_U02, BM1A_U01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Report,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student umie zabezpieczyć elementy konstrukcyjne przed niekorzystnym zjawiskiem koncentracji naprężeń BM1A_U02, BM1A_U01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Report,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi ocenić ryzyko wprowadzonych uproszczeń na etapie projektowania elementu konstrukcyjnego BM1A_U02, BM1A_U01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Report,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student potrafi wyznaczyć składowe stanu naprężenia dla złożonych przypadków wytrzymałościowych BM1A_W02, BM1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Report,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student rozumie zjawisko rozprzestrzeniania się fali odkształcenia w ciałach sprężystych BM1A_W02, BM1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Report,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
M_W003 Student zna mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia ciała podczas zmiennego (losowego) obciążenia BM1A_W02, BM1A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Report,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji za skutki podjętych decyzji (w tym ekonomicznych i społecznych) + + + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować element konstrukcyjny znajdujący się w złożonym stanie naprężenia - + + - - - - - - - -
M_U002 Student umie zabezpieczyć elementy konstrukcyjne przed niekorzystnym zjawiskiem koncentracji naprężeń - + + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi ocenić ryzyko wprowadzonych uproszczeń na etapie projektowania elementu konstrukcyjnego - + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi wyznaczyć składowe stanu naprężenia dla złożonych przypadków wytrzymałościowych + + + - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie zjawisko rozprzestrzeniania się fali odkształcenia w ciałach sprężystych + + + - - - - - - - -
M_W003 Student zna mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia ciała podczas zmiennego (losowego) obciążenia + + + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu wytrzymałości materiałów

1/2. Przypadki wytrzymałości złożonej
3. Metody energetyczne
4. Metody energetyczne; zasada najmniejszej pracy
5. Metody energetyczne obliczania odkształceń konstrukcji
6. Ramy i kratownice statycznie niewyznaczalne
7. Wyboczenie prętów
8. Zagadnienia dwuwymiarowe we współrzędnych biegunowych
9. Naczynie cienko i grubościenne
10. Czyste zginanie płyt
11. Zginanie płyt – MES
12. Osiowo – asymetryczny rozkład naprężeń w ciałach w kształcie brył obrotowych. Zagadnienia Hertza
13. Rozchodzenie się fal w ciałach sprężystych. Podłużne zderzenie prętów
14. Zmęczenie materiałów
15. Pełzanie

Auditorium classes:

1. Zginanie z rozciąganiem. Zginanie ukośne
2. Projektowanie wałów
3. Zginanie ze ścinaniem
4. Metody energetyczne – twierdzenie Castigliano
5. Meotdy energetyczne – zasada najmniejszej pracy
6. Metody energetyczne – obliczenia odkształceń konstrukcji
7. Ramy i kratownice statycznie niewyznaczalne
8. Projektowanie na wyboczenie
9. Czyste zginanie prętów zakrzywionych. Tarcze wirujące
10. Projektowanie zbiorników cinkościennych
11. Projektowanie zbiorników gubościennych
12. Zginanie płyty kołowej
13. Zginanie płyt – MES (Metoda Elementów Skończonych)
14. Podłużne zderzenia prętów
15. Zmęczenie materiałów

Laboratory classes:

1. Próba rozciągania i ściskania
2. Próba udarności i twardości
3. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia MES
4. Badania nieniszczące
5. Tensometria
6. Elastooptyka

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 180 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 50 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 5 h
Completion of a project 15 h
Examination or Final test 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ćwiczenia – średnia ocen uzyskanych z ćwiczeń i kolokwium
Laboratoria – średnia ocen uzyskanych z laboratoriów
Ocena końcowa – średnia z ocen z ćwiczeń i laboratoriów z uwzględnieniem obecności na wykładach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z.: Wytrzymałość Materiałów. T. I i II. WNT. Warszawa 1996.
2. Wolny S., Siemieniec A.: Wytrzymałość Materiałów. Cz. II. Wybrane Zagadnienia Wytrzymałości Materiałów. UWND. AGH Kraków, 2004.
3. Praca zbiorowa: Wytrzymałość materiałów. Cz. IV. Ćwiczenia laboratoryjne. UWND. AGH, Kraków, 2005.
4. Wang C.K.: Intermediate structural analysis. McGraw – Hill international book company. 1983

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None