Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metrologia 2
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-503-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Cupiał Piotr (pcupial@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kot Andrzej (ankot@agh.edu.pl)
dr inż. Apostoł Marcin (apostol@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Cupiał Piotr (pcupial@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student zdobywa kompetencje pracy w zespole oraz rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania kompetencji w szybko zmieniającej się dziedzinie pomiarów. BM1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi wykonywać pomiary statyczne przy pomocy podstawowych urządzeń analogowych i cyfrowych (woltomierzy, amperomierzy, oscyloskopów cyfrowych). BM1A_U02 Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi oszacować błędy pomiarowe systematyczne i losowe, dokonać obróbki danych pomiarowych oraz przedstawić je graficznie. BM1A_U04 Execution of laboratory classes,
Test results
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą opisu własności liniowych elementów torów pomiarowych wykorzystywanych w miernictwie dynamicznym. BM1A_W01 Test results,
Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student zdobywa kompetencje pracy w zespole oraz rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania kompetencji w szybko zmieniającej się dziedzinie pomiarów. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonywać pomiary statyczne przy pomocy podstawowych urządzeń analogowych i cyfrowych (woltomierzy, amperomierzy, oscyloskopów cyfrowych). - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi oszacować błędy pomiarowe systematyczne i losowe, dokonać obróbki danych pomiarowych oraz przedstawić je graficznie. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą opisu własności liniowych elementów torów pomiarowych wykorzystywanych w miernictwie dynamicznym. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 • Cel i zakres miernictwa dynamicznego. Podstawowe elementy torów do pomiaru wielkości zmiennych w czasie.
 • Własności statyczne elementów toru pomiarowego, czułość statyczna przetworników liniowych i nieliniowych, uchyb nieliniowości.
 • Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe przetworników liniowych I i II rzędu, uchyb dynamiczny.
 • Przegląd i właściwości czujników do pomiaru wielkości nieelektrycznych.
 • Podstawowe układy elektryczne stosowane przy pomiarach: pomiar przy pomocy woltomierza i amperomierza. Obwody elektryczne stosowane przy pomiarach tensometrycznych.
 • Zasada działania wzmacniaczy operacyjnych i przykłady ich wykorzystania w torach pomiarowych.

Laboratory classes:

 • Zastosowanie elektrycznych mierników wskazówkowych.
 • Własności statyczne przetworników pomiarowych.
 • Własności dynamiczne przetworników pomiarowych I rzędu.
 • Własności dynamiczne przetworników II rzędu.
 • Wprowadzenie do programu LabView; przykład wykorzystania systemu LabView do budowy prostego urządzenia pomiarowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in laboratory classes 8 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 3 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena jest obliczana jako średnia ważona oceny z laboratorium (60%) oraz oceny z testu (40%).

Prerequisites and additional requirements:

Wiadomości z matematyki dotyczące całkowania i obliczania pochodnych cząstkowych.
Znajomość podstawowych własności przekształcenia Laplace’a.

Recommended literature and teaching resources:
 • R.Hagel, J.Zakrzewski “Miernictwo dynamiczne”, WNT, Warszawa, 1984.
 • A.Chwaleba, M.Poniński, A.Siedlecki “Metrologia elektryczna”, WNT, Warszawa, 2010.
 • J.Bednarczyk “Podstawy metrologii technicznej”, SU 1591, wyd. AGH, Kraków, 2000.
 • P.Horowitz, W.Hill “Sztuka elektroniki”,
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None