Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy konstrukcji maszyn 2
Course of study:
2012/2013
Code:
RBM-1-504-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Uhryński Andrzej (uhrynski@agh.edu.pl)
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Salwiński Józef (jsalwin@agh.edu.pl)
dr inż. Lepiarczyk Dariusz (ledar@agh.edu.pl)
dr inż. Potoczny Marcin (potoczny@agh.edu.pl)
dr inż. Grądkowski Piotr (gradkow@agh.edu.pl)
dr inż. Zachara Bolesław (bzachara@agh.edu.pl)
dr inż. Rupeta Wiktor (rupeta@agh.edu.pl)
dr inż. Szydło Zbigniew (zbszydlo@agh.edu.pl)
dr inż. Horak Wojciech (horak@agh.edu.pl)
mgr inż. Szczęch Marcin (szczech@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu projektowania i konstruowania oraz jej aktualizację. BM1A_K01 Examination,
Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi dobrać elementy układu przenoszenia napędu w maszynie korzystając z informacji katalogowych BM1A_U23, BM1A_U22, BM1A_U01, BM1A_U25 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
M_U002 Potrafi zastosować modelowanie matematyczne w konstruowaniu elementów układu przenoszenia napędu BM1A_U12, BM1A_U27, BM1A_U10, BM1A_U03 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_U003 Potrafi zrealizować zapis konstrukcji elementów układu przenoszenia napędu w maszynie BM1A_U27, BM1A_U26 Activity during classes,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna konstrukcję i zastosowanie elementów układu przenoszenia napędu BM1A_W14, BM1A_W11 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów układu przenia napędu BM1A_W14, BM1A_W11 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu projektowania i konstruowania oraz jej aktualizację. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać elementy układu przenoszenia napędu w maszynie korzystając z informacji katalogowych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować modelowanie matematyczne w konstruowaniu elementów układu przenoszenia napędu - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zrealizować zapis konstrukcji elementów układu przenoszenia napędu w maszynie - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna konstrukcję i zastosowanie elementów układu przenoszenia napędu + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów układu przenia napędu + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
Podstawy konstrukcji maszyn 2

Podstawy teorii tarcia.
Łożyska ślizgowe.
Sprzęgła.
Przekładnie mechaniczne – zastosowanie
Geometria i kinematyka przekładni zębatych.
Podstawy obliczeń wytrzymałościowych przekładni zębatych.
Internetowe źródła informacji o dobieranych przekładniach.
Przekładnie ślimakowe.
Przekładnie pasowe.
Przekładnie łańcuchowe.
Przekładnie śrubowe.
Elementy układów hydraulicznych w konstrukcjach mechanicznych.
Przekładnie cierne.
Komputer w projektowaniu i konstruowaniu maszyn.
Podsumowanie i uzupełnienie wykładów.

Project classes:
Podstawy konstrukcji maszyn 2

Wykonanie projektu wału maszynowego i jego łożyskowania.
Projekt łożyska ślizgowego płynnego tarcia zawierający obliczenia parametrów filmu olejowego.
Projekt sprzęgła zawierający obliczenia, rysunek złożeniowy i rysunki wykonawcze.
Obliczenia wytrzymałościowe pary korygowanych kół zębatych realizowane w formie ćwiczeń obliczeniowych.
Rozwiązanie zestawów zadań z poszczególnych obszarów tematycznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 16 h
Participation in project classes 16 h
Realization of independently performed tasks 63 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 35 h
Contact hours 6 h
Examination or Final test 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z ocen uzyskanych z ćwiczeń (0,4) i z egzaminu (0,6). Za aktywny udział w wykładach można uzyskać ok. 0,5 stopnia oceny

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość wytrzymałości materiałów i podstaw inżynierii materiałowej
Znajomość zakresu treści dydaktycznych zawartych w przedmiocie podstawy konstrukcji maszyn 1

Recommended literature and teaching resources:

Barwell F. T. : Łożyskowanie. Warszawa, WNT, 1980
Osiński Z. : Sprzęgła i hamulce. Warszawa PWN 1985
Dziama A. , Michniewicz M. , Niedźwiedzki A. : Przekładnie zębate. Warszawa PWN 1989
Maziarz M. , Kuliński S. : Obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych według norm ISO UWN-D AGH Kraków 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None